LinkToBottom
Windows Phone App IphoneAppLink GoogleAppLink
GÆLDENDE REGLER FOR BELGIEN

- Egenbetaling hos lægen.
- Op til 75% godgøres af lokal sygekasse
- Husk "grøn kvittering" fra lægen.
- Engangsbeløb plus beløb pr. kilometer
- 50% refusion hos lokal sygekasse
- Husk kvittering fra ambulancen
- Kræver ikke henvisning fra læge
- Godtgørelse fra lokal sygekasse
- Husk kvittering fra sygehuset
- Kræver recept fra lægen
- Fuld egenbetaling på apoteket. Husk kvittering.
- 20 til 100% refusion hos lokal sygekasse.
- Egenbetaling hos tandlægen.
- Op til 75% godgøres af lokal sygekasse
- Husk "grøn kvittering" fra tandlægen.
Nødsituation: Ring 100 eller 112
National Institut for sundheds og invalideforsikring: +32 2 739 73 21